İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, mesleki deneyim, gönderilen mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler şeklindeki kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Procenne Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
İşleme Amacı Veri Kategorisi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Gönderilen Mesajın İçeriğinde Yer Alabilecek Bilgiler
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi İşlem Güvenliği
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Gönderilen Mesajın İçeriğinde Yer Alabilecek Bilgiler, İşlem Güvenliği
Talep ve Şikâyetlerin Karşılanması Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Gönderilen Mesajın İçeriğinde Yer Alabilecek Bilgiler
  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla gerekmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

  1. Yöntem ve Hukuki Sebep

Elektronik ortamda otomatik yolla toplanacak olan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1. Fıkrası uyarınca “açık rızanız” hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.

 

  1. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; procenne@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kvkk@procenne.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile İstanbul Teknokenti, İÜ Avcılar Kampüsü, No:224, Avcılar/ İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

İletişim Formu Aydınlatma Metni’ni buradan indirebilirsiniz.