ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI

Kuruluşumuzun sunduğu tüm dijital güvenlik hizmetlerinde bilgi güvenliğini, kalite yönetim sistemi ve çevre yönetim sistemi şartlarını sağlamak için mevcut yasal düzenlemelere ve standartlara uymak, tüm varlıklar için risk analiz metodu oluşturmak ve uygulamak, bu amaçla kapsamlı bir yönetim sistemini kurmak, kurulan sistemin izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlamak, gerekli kaynağı oluşturmak ve kurulan sistemin sürekli iyileştirilmesi kuruluşumuzun politikasıdır.